NOG IETS TER AANVULLING DOOK Fred. GALAND. JjJt. JL Ji. A A A Jj. AXXÜ Tot de bijdrage van den Eerw. heer P. Zwart in ons Haagsch jaarboekje 1892, en zijn iets ter aanvulling” in dat van 1894, kan, meen ik nog iets ter aanvulling’’ gebruikt worden eer de „naam- en opvolgingslijst der eerw. heeren pastoors van de St. Jacobsparochie” aan spraak kan maken op volledigheid. Wanneer men echter ieder jaar in ons orgaan geeft wat gevonden wordt, lijdt het geen twijfel of die volledigheid zal eenmaal bereikt worden. In van Mieris I bl. 243, komt een chartervoor.dat tot opschrift heeft „Otto, bisschop van Utrecht bevestigt de giften zijner voorgangers van goederen aan de kerk van St. Maria te Middelburg, van 28 Mei 1247.” In dit voor Zeeland zoo belangrijk stuk, afgeschreven uit het register der leenkamer van Holland E L. 13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 348