236 NOG IETS TEE AANVULLING. Jan Vos ter bediening der Cure van de parochie kerk van den Haag, vacant door vrijwilligen afstand van Pieter Wims. Deze Pieter Wims zal misschien geplaatst moeten worden tusschen Steven en Jan Vos. Van dezen Steven is geen spoor ontdekt. 1410/11 12 Jan. Bevelschrift van den officiaal archi- diaken te Utrecht om voor J. van Heusden als cureit in den Haag afkondiging te doen. Deze moet dus komen te staan tusschen J. Vos en J. Jacobzn; misschien is hij dezelfde met Jan Jacobzn. 1475 18 Sept. Jan van ’s Gravezande abt van Middel burg keurt de conventie goed, gemaakt tusschen P. de Rijke afgetreden en P. Guytsz benoemd cureit in den Haag, betrekkelijk de overneming der cure. Deze P. Guytsz moet dus staan tusschen P, de Rijcke zijn voorganger en Paulus Gerritz ïïeusden. Misschien is hij dezelfde want Guytsz of Gerritsz. verschilt niet veel. 1546/47 15 Jan. Floris van Schoonhoven, abt van Middelburg, draagt V. Mulock van Zierikzee voor tot cureit te Westkappel. Wanneer deze Vincent Mulock in gelijke betrekking naar ’s Gravenhage werd verplaatst is niet aangeteekend. In het maandblad no. 10, 12e jaargang, kolom 143 van het genealogisch en heraldisch genootschap „de Ned. Leeuw” deelt de heer P. D. de Vos van Zierikzee eenige grafschriften mede uit de St. Lievens-monster kerk aldaar. No. 165 Hier ligt begr. jonge Cornells Huygensz. Mulock, vermoedelijk een jonger broeder van onzen pastoor Vincent Huygensz Mulock.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 354