241 16 KEONYK. 17 ■Tan. 1 2 5 6 8 12 13 14 Dec. T> 15 16 amotie en het verbeteren van den verkeerswegtevens verzendt zij een adres van adhaesie tot handhaving van den post op de Staatsbegrooting voor 1894, tot stichting van een nieuw Rijks-Archiefgebouw. Ds. H. L. Oort herdenkt zijn 60-jarig predikambt. De opperrabijn der Nederl. Israël, gem., B. S. Berenstein, in den ouderdom van 85 jaar overleden. Mr. L. W. C. Keuchenius, op ruim 71-jarigen leeftijd, overleden. 1804. II. M. de Regentes woont een bidstond bij in de Klooster kerk, onder gehoor van Ds. van Gheel Gildemeester. 30-jarige dienst van den heer F. R. Dübe], als ambtenaar bij de administratie der Ned. Staatscourant. F. F. A. Ganneel, gep. inspecteur van administratie bij de Marine, op 56-jarigen leeftijd overleden. Gala- raout ten Hove. 25-jarige loopbaan van H. L. Ent- hoven H.Lzn., als directeur der Naaml. Vennootschap sPletterij”, voorheen L. I. Enthoven Cie. Overlijden van If. D. Potter, oud 00 jaar, laatstelijk resident van Tegal, tot I860. H. AI. de Koningin rijdt schaatsen op de vijvers achter Zorgvliet. j- Johan Wilhelm Rosener Manz, Ridder Ned. Leeuw, ond-burgemeester van Delftshaven en oud-lid der Staten van Zuid-Holland. II. M. de Koningin rijdt schaatsen achter het Huis ten Bosch. H. G. Bouwmeester, gep. luit.-generaal, kanselier der Nederl. Orden, oud 62 jaa-. W. Hogervorst, bad meester te Scheveningen25-jarige vervulling van zijn ambt. j- F. L. Geerling, oud-minister van Marine, gep. vice- admiraal oud 79. Indaging bij trommelslag van de pui van het raadhuis van een gedeserteerd militair, om voor den krijgsraad te verschijnen. Afscheids-audiëntie bij II. M. de Regentes, var. den Portugeeschen zaakgelastigde baron de Sendal. 20-jarig bestaan Haagsch Mannenkoor: uitvoering in Diligentia, onder leiding van den directeur J. D. H. de la Fuente.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 359