4 59 Bosboom (Johannes) Bosch (Dr. J. J. van den) Bosch (Haagsche) Voorw. Boskijn Bosschehek Bossu (Graaf van) Bourgondië (Philips van). Bourgondië (Jan van) Bourjê (Johan Pieter). Boutii.lor (Sieur) (Met portret)f. 85 Bredius (Dr.)f. 166 a. a. d. 41 (Hendrik van). 8 d. 5 a. a. 66 35 a. e. c. e. d. .a. 102 f. 159 Burgemeester Quartelaar. Burgemeesters sedert -1800.Voorw. 9 Boer Gijs bij de«Montagne Russe» te Scheveningenb. 120 Boerhaavea. Boerhaave (Herman) Boes (Maria Petronella). Boetselaer (van) Bohamu. Bobeme (Koning en Koningin van) a. Bredius (Dr. A.) Een schilder die om den broode schilderde f. 181 Brekelenkam (Quirijn Gerritsz. van)e. Brinka, Brink (Hoogleeraar Dr. J. ten) vervult spreekbeurt in de ver gadering van Brittenburg Broersz. (Jan Hendrik) Brouwer (Adriaen) Brugge (Lodewjjk van) 20 April. Voorw. e. 10 f. 19 a. 101 f. 165 f. 161 Bruun Kops (de) over waterverv. a. Bruijningh (Nicolaas) Brijel (den) Buitenhof. Buitenrust Voorw. Buren (Mr. Pieter van) c. Burgemeester Copes van Catten- burcha. f. 116 f. 25 e. 18 d. 14 25 e. 25 f. 136 f. 82 d. 75 Boheme (Wenceslaus van) c. 11 Boin(PetrusLudovicusGerardus) f. 137 Bois (D.)f. 171 Bonaparte (Louis) Bonifacius BONTEKOE (CORNELIS) Booma Boot (Mr. Jacob) Borselen (Hendrik van) Borstbeeld van Koning Willem III door P. Zeegers 6 e. 69 51 29; d. 10 f. 25 28 .c. 16 f. 36 f.155 (Reinoud van). f. 158 (Gijsbrecht van). f. 158 Bredius (Dr. A.)d. 5 (Dr.) e. 65 (Dr. A.) Bartholomeus van Bassen, schilder-architect. a. 61 d. 105 e. 146 Breciit'el(HansGoenraad) Voorw. 1. 15 Brederode (Willem van) 9 4 26 29 b. 29 van 1759—1794 c. 28 sedert 17381758. c. 32 sedert 15601.heden f. 32 Burgerschool (Hoogere) Burgwal Burch (Cecilia van der) Bushuzen (Willem van) Buuren (Bernardus van). 74 42 39 12 14 16 f.155 b. 12 f. 150 .c. 17 a. 34 Bowie (Philip Macdonald de) a. 62 Brakel (van) Brandweer (Haagsche) Braij (Salomon de) d. 51 b. 12 a. 97 a. 98 f.138 Buutewech(Jhr. Johan de Bruun van)e. Bij het Kaartje door A. J. Ser- vaas van Rooyenf. 113 Bijl (Huurrecht)f. 195 Bulevelt (van)f. 133 Bijzetting van het stoffelijk over schot van Willem III Voorw. d. Bijzonderheden betreffende den moord der gebroeders de Witt door L. Wiciiersf. 96

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 369