Y X aa—- XXVIII Brielle ’s-Gravenhage Hilversum Hoorn Enkhuizen Alkmaar Helder Amsterdam Haarlem Beverwijk Zaandam Haarlemmermeer C. B. ’t Hooft. Leiden Katwijk Gouda Bodegraven Delft Loosduinen Schiedam Rotterdam Mr. T. P. Baron Mackay. Mr. P. B. J. Ferf. J. Zijp Kz. Mr. A. P. de Lange. A. P. Staalman. Mr. W. H. de Beaufort, J. T. Cremer, B. H. Heldt, Mr. A. F. K. Hartogh, Mr. A. Kerdijk, Jhr. Mr. J. W. H. Rut gers van Rozenburg, Mr. J. G. Gleich- rnan. (Voorzitter.) Mr. J. P. R. Tak van Poortvliet, Mr. M. J. Pijnappel. Mr. A. J. W. Farncombe Sanders. Mr.. Th. L. M. II. Borret. K. de Boer Czn. II. J. Bool. ,1. H. Donner. Mr. C. J. E. Graaf van Bylandt. H. Knijff Hzn. Jhr. Mr. G. J. Th. Beelaerts van Blokland. Mr. A. II. M. van Berckel. Mr. 0. J. H. Graaf van Limburgh Stirum. W. A. Viruly Verbrugge, Dr. R. P. Mees, RAz. G. H. Hintzen, A. Plate, Mr. J. van Gennep. Mr. G. J. Goekoop. H. D. Guyot. J. M. Pijnacker Hordijk, J. F. W. Conrad. S. M. Hugo van Gijn. A. Smit. II. Seret. Dr. A. Knijper. Mr. C. Lucasse. Mr. P. C. J. Hennequin. Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman. Mr. J. G. van Deinse. J. J. van Kerkwijk. L. D. J. L. de Ram. Dordrecht Ridderkerk Gorinchem Sliedrecht Middelburg Oostburg Goes Hontenisse Zieriksee Bergen-op-Zoom BredaMr. L. P. M. II. Baron Michiels van Verduynen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 36