Deventer (Jacob van) f.113 6 d. d. d, 35 61 e. 1 18 ƒ.190 8 d.105 3 f. 176 b. 84 11 c. 43 a. de -Chaufepié. (Dr. d. 11 f. 20 e. 12 b. 54 e. 150 f. 164 f. 174 60 De Haagsche Brandweer De Haagsche Musead. De Haagsche schilderijen-Musea d. Dr. G. Hofstede de Groot e. 64 De Haagsche schilderijen-Musea d. Dr. C. Hofstede de groot f. 163 De hoofdingang van het R. C. Oude M. en V. huis aan de Bleekerslaanb. 84 De Hoogere Burgerschool met vijfjarigen Cursus voor Jongens te ’s-Gravenhage sedert hare oprichtingen 1865 door Dr. E. H. Groenman d. 51 De Kaatsbanen beperkt. d. 47 Delflands peila. Delfland (Kaartje)a. Delfland (Hoogheemraadschap) a. Delft De Magistraat Den Burg. Den Haag Fransch geworden De Oude-Mannenberg door M. A. v. R. v. d. Ke. 26 De oude vierschaar van ’s-Graven- venhagedoor Jhr. Mr. Victorde Stuers Depuente Ferte (Markies). De ridderzaal van ’s-Gravenhage. Gedicht doorL. J. J. Hageraats. f. Der Kaerlen Godc. De StadhouderFREDERiK Hendrik drinkt vloeibaar goud, door Dr. R. Krulf. 91 De sehoone slaapster. Een lied aan ’s-Gravenhage, door D. F. van Heuste. De stichting van den Heer van Heenvliet, door Mr. A. E. H. Goekoopb. 104 Deventer (J. van) Voorw. e. 9 Deventer (Hendrik van) b. 61 Deventer (Dr. Hendrik van) Voorwd. 11 De Wapenborden der Vliesridders en de Groote Kerk te ’s-Gra venhage, door J. G. Frederiks f.141 De Weldadigheids instellingen onder de Israëlieten te ’s-Gra venhage, door M. Henriquez Pimentelc. 46 De Zeevisehmarkt, d. W.v. d.Endt e. 80 Dibboldf. 20 Dichtregelen in den toren der Groote kerk. Voorwf. 23 Diderijk (Heer)f. 132 Die Haghe. Voorwd. 6 Die Haghed. 14 Diephout (Rudolf, graaf van) f. 158 Diert (Jhr. Mr. Gerardus Petrus) b. 88 Diest (Jan van) Dircxsz (Michiel). Dirk I. Dirk I. Dirk II Dirk V Divisiekroniek. Voorw. Doeduns (Willem) Doelen (Ouden). Voorw. Does (Willem). Begrafenisreke ning. Voorw Doeveren (Dr. Wouter van) Dolhuis Dompierre H. J. de). Abraham Arnoldus Looi jen Dood van Willem III. Voorw. d. Doopen als middel tegen honds dolheid. Voorw Doopsgezinde kerk. Voorw. Doornenburg. Voorw. Dorpshuis Dorstman (Adrien) Dou Dou Downing (George)a. Draagpenning in schildvorrn. Vóórwerkf. 18 Dreu de Gomminesf.162 8 16 7 f. 41 aan ’t verbranden o. 123 a. 97 d. 58 d. 67 a. 49 f. 32 d. 13 f. 32 d. 13 .e. 12 f.177 d. 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 371