8 Frederik Hendrik van Oranje Nassaua. 68 Frederik Hendrik (portret van) a. 75 Frederik Hendrik Floris de Voogdc. 15 Engelbrecht van Nassau f. 152 97 72 a. d, e. G. b, a. f. f. 34 9 d. c. e. f. 21 f-.. 86 8 8 3 6 a. d. c. c. f.-14-l c. f. 20 8 d. 16 54 26 14 58 b.105 83 b. 59 45 f. 157 a. 106 f. 116 f. 145 f. 142 31 13 f. 91 31 d. 11 f. 173 of d. 12 e. 141 f.131 13 f. 152 f. 19 8 Franken (J.) bediende van Johan van Oldenbarnevelt Voorw. d. 13 Frederiks (J. G.) Leeuwendaal bij Rijswijka. Frederiks (j. G.)De Wapenborden der Vliesridders in de Groote kerk te ’s-Gravenhage Frederik IIc. 10 Frederik Barbarossa f. 49 De zee- e. 80 (W. van der) Militaire in den Haag in Frederik Hendrik. Voorw. Frederik Hendrik Freese (Jacobus) Fremery (J. de). Voorw. Frimmel (Dr. Th. van). Fundatieboek der Groote St. Jacobs kerk. Voorw. Fuscus (Egnatius) Fustius (H.) Fagei Fagon (Dr. Guy Crescent) Fallot (Dr.) Farnese (Octavio) Fauchey (Jean George de) Fescii Filips II Filips de Goede Filips de Schoonef. 151 Filips van Spanje afgezworen Voorwe, Filips van Ternant Flenium Fleury (P. de) Voorwe. Floris IId. 14; f. 37 Floris IVc. 7; f. 43 Floris Vc. 17; d. 60 Floris V. Voorwe. 13 Floris V, Fonvansf. 162 Forsten (Mr. Jacob Balthazar) a. 106 Forum Adrianif. 19 Forum Hadriani Voorw. Francken (Frans) Gala-voorstelling der Fransche tooneelisten in den Ouden- Doelen gegeven. Voorw. Galgevelden-. Gangeloff lisn Otter Gantel Gasthuispoort Gasthuispoortje Gedenksteene. 124 Gedenksteen Huygens-huis Hout straat. Voorw Geertruyt van Rotterdam.Voorw. f. Geheim geneesmiddel. Frederik Hendrik. Voorw Geïmporteerde Hagenaars, Voorw. f. Geldmiddelen der Vereeniging Voorwf. Gemeente-Museum met portret en plaatd. Gemeente Museum. Voorw. Endt. (W. van der) vischmarkt Endt. wachten in den Januari 1799 e. 128 Endt. (W. van der) Een stad- houder-Koninklijke recomman datie f. 182 Engeland (Elizabeth van) a. 59 Erckel. (Van)f. 128 Erfstadhouder Willem V c. 28 Espinoy (Graaf van)f. 154 Everhardic. Extract uijt Nederlands ge denkboek of Europ. Mercu- rius 1750. Voorwd. 14

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 373