Hageraets (L. J. J.) Johannes Bosboom re. Hanneman (Adriaen) 10 6 42 73 f.146 H. a. e c. a. Gulden Vlies. Voorw. Gulden Vlies. Voorw. Gulden Vlies. Voorw.. 4 73 2 48 47 99 54 f.141 .e. 13 .e. 13 1 4 e. e. a. e. e. Haagambacht Haag-ambachtb. Haagsche en Amisfoortsekrukken- dans. Bijdrage tot het leven van J. F. Schweitzer d. Dr. R. Krul. e. c. e. a. a. f. 8 b. 58 d. 13 c. 73 e., 74 Haagsche Boseh Haagsche Ooievaar (de) Haagsche Magistraat Haagsche speelkaarten Haagsche Trouwbelofte in 1674. a. 89 Haags wapentje.a. 52 Haagvliétf. 121 Haarlem f. 43 Habets (J. J.)f.193 HaCHNOSAS Calloc. 61 Hackten (Matthias Theodorus. f.134 Haeften (van)e. 39 Haegvaerta. 98 Halmstedef. 36 Haensbergen (Johannes van) f.173 a. 104 f. 163 a. 30 .e. 71 a. 100 69 11 2 12 68 f.166 b. 89 69 69 c. 18 b. 104 c. 26 16 Groote Kerk Groote Vergadering. Voorw. Groote Zaal. Voorw Groote Zaal Binnenhof; vaandels en trommen. Voorw. Gucht (M. van der) Guide de la Haye. Voorwerk .d. 16 e. 13 f. 23 Gustaaf III, Koning v. Zweden. Bezoek aan ons land. Voorw. d. 16 Gijsberti Hodenpijl (C. F.) Napo leon I te ’s-Gravenhage e. Gijsberti Hodenpijl (0.) De dood van Lodewijk Napoleon’s oud sten zoon te ’s-Gravenhage in 1807 Gijsberti Hodenpijl (C.) Het nieuwe gemeentebestuur in 1811 f.193 Gijsberti Hodenpijl (G.) Rectifi catie f.196 Hage (hout van de) Hagehout Hageraats (L. .1. J.) De Stichter van ’s-Gravenhagec. Hageraats (L. J. J.) houdt eene voordracht over het 9e kapittel d. orde v. h.Gulden Vlies.Voorw. d. 16 Hageraats (L. .1. J.) De ridder zaal v. ’s-Gravenhage (Gedicht). I. Haghe (den)b. Haghe d. 113 Hallingh Hals (Frans) Halstraatje Harck (Jan) Hardy (Karel)e. Hartjesdagd. Hartogh (Frans Adam de) Lof- digt ’s-Graavenhaage. Hasselt (W. J. C. van). Hauser Hauser (A.) d’Havrincour (Markies) Heem (Jan Davidsz de) Heem (Corn, de) Heemskerk Heenvliet (Heer van) Heerenpad Heerepadd. Heeres (Mr. J. E.) De bestelleer (Gedicht) Medegedeeld door .e. 130 Heerewegb. 75 Heetstad Voorwe. 13 Heeteren (Mr. Adr. Leonard v.) a. 106 Hegge Zijnen (Dr.) Geschreven stuk ingekomen van. Voorw. d. 14 Heimansa. 75 Helm (Willem van der) .e. 166 Helmans (Mr. Dirk)a. 105 Helmont (Jean Baptiste van) e. 25 Helst (Bartholomeus van der) f. 165 Helvetiuse 7f. 93

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 375