Karel de Vijfde 13 f. 45 d. d b. K. a. 16 c. 5 a. e. JORDENS Jorissen (Theodores) Josselin de Jong (P.) „Juffrouw gevraagd” Juffr. Idastraat Justicie 20 16 17 16 f. d. 85 64 9 26 47 c. f. a. 9 f. -144 38 26 22 61 a. 107 18 32 33 43 61 60 27 20 22 .d. 50 c. f. 22 59 f.1’28 a. 107 35 f. 188 10 a. e. e. a. b. a. 3 16 44 59 33 60 44 31 5 37 f. 92 e. 72 f.189 56 54 11 24 f. 18.19 .c. 18 f.190 a. 67 f. 7 e. 135 35 12 f. 27 c. 12; f. 22 f. .38 a. 60 Kerk of Vermaanhuis der Menno nieten. Voorwf. Kerk pad Kerk Rijswijk. Voorw. Kerkslag Kerkstraat tegenwoordig School straat. Voorwd. Kermis (Haagsche) Keurboeken. Voorw. Keuren Keurvorst van de Paltz. Ministerie van Financiën. Voorw. Keijzer (Hendrik de) Kidt zijn Straatje Kiggela.br (Johan) Kissemstraatje Kist (ijzere) Kleine Loo. Voorwe. „Kleijn Samenspraakje” over de inenting der kinderpokjes in den Haag. Met aanteekening van Dr. R. Krulc. 36 Klinkenberg (J. G. K.). f. 175 Klokken in den Toren der Groote kerk. Voorw Kloosterkerk Kock (Theodores de) Koechlin (Josué Emile) Koetsveld (Dr. C. E. van). De Zuiderkerkc. d. a. 95 e. 114 Assendelft. Voorw. f. 23 Kolchis. Voorw. Komt er nu in Rusland eens om d. Koning en Koningin vanBohemea. Koning Gustaaf HI van Zwedende. Koning Karel II a. Koning Lodewijk c. Koning Lodewijk a. Koningin Mariae. Koning van Romea. Koning Willem II. (Troonsbe stijging) a. Kon. Kabinet van Schilderijen e. Koninklijk Kabinet van munten enz. Kooltuin (de) Kaartje van Delflanda. Kaartje nageteekend voor archief der vereeniging Voorw. e. Kaart (Historische) 'd. J. Kuyper. f. Kaatsbanend. Kabinet van Schilderijen (Konink lijk) met plaatd. Kampenhout (Wilhelmus Fran- ciscus van)f. 137 Kanonnen op Zorgvliet geborgen in den patriottentijd Kapeisbrug Kapel van Karel den Stoeten (Geboorte van) Voorwe. Karel die Gale Karel de Groote Karel, Hertog van Lorraine. Karel II (Koning) Karel de Stoutef. 152 Karel Vc. Karosse van staat door L. Wichers a. Karreweij Kasteel «die Haghe». Voorw. Kasteele (van de) Kat (Cornelis Pieter de). Kasteel Torenburg Keetelaar (Bernardus) Keizer Leopold II Keizerin van Oostenrijk. Kemp (van der) Keppel (Arnold) Kerckmisse Kerk der doopsgezinden. Voorw. f. Kerk (Groote). Voorwf.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 378