Il Lannoy (Hugo de) 14 Lambrechtsz (Arent) La Roy (Pieter)d. 75 Larrey (De)e. 36 Leyguier (Johan de) Leijster (Judith) Libanon. Voorw e. 64 -10 8 4 e, f. 26 e, c. c. e. e. e. 11 4 a. e. f. 91 f. 138 1.136 63 32 8 f. -17 23 90 97 f. 21 22 20 59 9 •14 f.152 f. 155 e. 143 a. '104 a. 30 f.149 e. 13 a. 103 f. 163 ■13 71 1.153 f.173 7 44 13 45 20 f.130 I 1.190 a. 105 a 90 ,c. 19 Laatste bijeenkomst der vereeni- ging „Ter beoefening der ge schiedenis van ’s-Gravenhage, Voorw. d. Laekd. Lalaing Lalaing van Bugnicourt Lammenvlietsche Schans Lange Voorhout Laster Spiering. Voorw. f. 19 Ledeboer (werkover boekdrukkers Voorw<1 Leefdael (Lodewijk van) Leen (Arnold van der) LEENDERS (CORNELIS). Koordedansera. Koordedanserspolitiek. Voorw. f- Koordedanserspolitiek. Voorw. Kopp (Hermann)e. Kramen op de Loterijzaal a. Kronijk loopende van 1 Nov. 1891 tot 2 Aug. 1892 e. 177 Kronijk loopende van 28 Aug. 1892 tot 2 Oct. 1893 f.197 Kronijk van Jan van Naaldwijk Voorwd. Kros, over waterverva. Krul (Dr. R.) ’t Was eenmaal ker mis in den Haag. Bijdrage tot de Geschiedenis der Kwakzalverij a. 24 Krul (Dr. R.) GovardBidloo b. 49 Krul (Dr. R.) Het Jacoba-Prieël, folkloristische studie d. 10 Krul (Dr.) deelt belangrijke bij zonderheden mede omtrent Dr. Thomas Sciiwencke. Voorw. d. 11 Krul (Dr. R.) Haagsche en Amis- foortse Krukkendans e. Krul (Dr)doetmededeelingen over het drinkbaar goud. Voorw. f. 20 Krul (Dr. R.) De StadhouderFre- derik Hendrik drinkt vloei baar goud Kruijbf (H. A. Til H. de) Kun (van der) Kunstliefde spaart geen Vlijt a. Kuyper (J.) Historische kaart. Voorw 12 a. 98 e. 147 f.137 Leenfonds der afd. ’s-Gravenhage v. d. Maatschappij tot nut der Israëlieten in Nederland. c. Leesvergadering. Dr. Jan ten Brink vervult de spreekbeurt. Voorwe. Leesvergadering. Spreker de heer Louwerse. Voorwf. Leesvergadering in Pulehri Studio Spreker de heer C. II. Peters. Voorw. f. 21 Leeuwendaal bij Rijswijk door J. G. Frederiksa. Leeuwenstein Leeuw van Holland Le Gras Leicestera. Leiden f. 42 Lelienberg (Corn.)e. 65 Leycester (banket ter eere van) Voorw Lingelbach Ligne (Prins de) Lisse (Dirk van der) Lookhorst Lodewijk (Koning) Lodewijk (Koning). Voorw. Lodewijk Napoleon Lodewijk XIV Lommel (Pater A. van) Lootten (Abraham Arnoldus) Lormier (Franqois) Loterijzaal (De kramen op de) Loterijzaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 379