Schoonhoven (Philips van) Schout (Mr. Dirk) 20. a. c. 71 f, c. 40 18 e. 8. f. 42 47 34 a. a. 7 e. 168 b. 47 .c. 27 b. 1 I b. 11 d. 96 27. 62 82. d. 12 f. 79 e. 44 39 e. 59 26 Sandoz Schelfhout SCHELTEMA (Mr. JOHANNES) SCHELTEMA (TACO) Schenkels (Doctor)a. Schenk van Tautenburg (Fre- derik)f. 126 Scherprechter Corn, de Witt. f. 17 Scheurleera. 61 Scheurleer (B.)c 39 Schevelingenb. 46 Scheveningen onder den Haag?.e. 122 Schilderijenmusea (Haagsche) e. 64 Schilderijenmusea (Haagsche). f163 Schipper Mouringe. 55 Schomer IsROëuc. Schoolstraat, eertijds Kerkstraat. Voorwe. 23 f. 7 d. 23 Sint-Jozefsgilde, gildeplaat Voonv. f. 15 ,cL 96 f. 25 7 a. 65 f.175 v. h. Schravelaar (Andreas) Schrootstraatje SCHREVELIUS Schrevels (Docter) Schrevei.sz. (Hendrik) Schroot zijn straatje Schrijf' toch niet ’s-Hage. Iets over dat misbruik en over de vermoe delijke afleiding van de plaats naam Scheveningen door Dr. J. Verdamb. 45 Schrijven ontvangen namens H. M. de Koningin-Regentes. Voorw. d. Scheur (Theodorus van de) Schueren (Mr. J. B. J. N. Ridder de van der). Een oude steen teruggevondene. Schueren (Mr. J. B. J. N. Ridder de van der). Het verschil over het commando van hetgarnizoen te ’s-Gravenhage 17851786 f. 68 Schuller f. 91 Schutsluisjes v. h. Waterverv. kanaala, c. 65. a. e. f. 19 a. 53 ,e. 23 e. 120 f. 20 f. 91 15. 8 .c. 17 Schoorsteenvegerstraatje (Het) c. 34 .a.101 f.134 c. 34 f.164 a. 26 a. 102 c. 35 Schuijlenburgh (van) .f.184 Schwencke (Dr. Thomas) c. 42 Schwencke (Dr. Thomas). Voorw. d. 11 Schijf (C. J.). Voorw. ,e. 13. Seultbrief van ’t nyeuwe Oorlogie van den Hage, staende op ten Thooren 1542 Sint-Anthoniskapelletje Sint Antonies-brugge. Sint Antonies-Burgwal Sint Jacob Sint-Jaeob of Groote Kerk Sint Jacobskerk Sint Jacobskerk Sint Jacobskerk. Voorw. Sint-Jacobskerk of Groote kerk bezoek. Voorw Sint-Jacobsgilde. Voorw. Sint-Jacobsparochie 0: x tr:i J _?iji Sint Noachsgilde Sint Patrick Sint-Pieterskerk Sint Sebastiaansdoelen Slingelandt (P. van) Slinger aangebracht door Huygens in den toren te Scheveningen. Voorwe. Smallegange Smids (J. C.)f.175 Soepinrichting voor behoeftige Israëlieten te ’s-Gravenhage c. 64 SONNENBERCH (WlI.LEM VAN) d. 45 Spaarkas der afd. ’s-Gravenhage v. d. Mij. tot nut der Israëlieten in Nederland Speelkaarten (Haagsche) SplEGEL (L. P. VAN DE) Spiering zendt boter. Voorw. Spinoza (Grafplaats van) Spinoza Spinoza Spinoza; goud maken. Voorw. Spinoza Sport. Voorw

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 385