22 VOOl'W. d. van 69 70 U. 8 V. 7 8 6 e. e. Vaandels Zaal Binnenhof Voorw. VaBRIE (HEINRICH) Van muzikale ouders 8 18 c. e. Koning .a. •1 65 65 f. 86 f.166 f. 41 en trommels. Groote f. .b. 47 e. 41 Vasten; proefneming onder Wil lem V voorwf. 20 f. 22 15 .e. 46 15 54 f. 23 35 7 e. 167 voor den en .b. 75 72 27 Utrecht, Trecht of Viltenburg f. 26 Uurwerk Binnenhof Voorw. f. 24 Uitvinding der slingeruurwerken door G. Huijgens Voorw. e. Un praatje over Scheeveling van vrooger. Kal-us, Bregge, Tri ool, un Ladderdracht b. 111 Utrecht (Geestelijke rechtsmacht te)c. Toetreden van Mr. J. P. Vaillant als donateur der Vereeniging »Die Haghe«. Voorw. d. Torenburg (Kasteel)c. Toren der Groote Kerk bezocht Voorw Torven delven Toussaint (Mej. A. L. G.) Triefelo Trippenhuis Troonsbestijging Willem IIa. 85 Trouwbelofte (Haagsche) in 1674 a. 89 Trouwboekd. 56 Turfc. 102 TurfkelderMuurbeschildering. Voorwf. Turpin Twee bewijsplaatsen naam Nieuw Oost-Indië tegen Nieuw-Oosteinde Twee lieve presidentsvrouwtjes c. Twee Schepenen gelijk aan drie of vier leden van deVroedschap b. 109 Vazen op Zorgvliet Veerman (Dr.)c. Vegt (J. van der) De Haagsche Waterverva. Velde (Adr. van de) Velde (Willem van de) Velde (Esaias van de) Velde (Willem van de) Veldenaar (Johan) Verdam. (J.) Schrijf toch niet ’s Hage en overde vermoedelijke afleiding van den plaatsnaam Scheveningen b. 45 Verduijn (Pieter Adriaansz.) b. 63 Vere (Markgraaf van) f.155 Vereeniging tot bevordering van ambachten onder de Israëlieten, c. 61 Vereeniging tot ondersteuning van Israëlitische kraamvrouwen ’s Gravenhagec. Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Joodsche vreem delingen c. Vereeniging «dieHaghe» ontvangt de Gouden Medaille van Hunne Koninklijke Hoogheden de Groot-Hertogin van Saxen en Hoogstderzelver Gemaal. Voorw. f. 6 Verelstene. 69 Verhoeff (Hendrik)f. 102 Verhulste. 49 Vèrmaanhuis der Mennonieten Kort Achterom Voorw. f. 20 Vermeende aanslag op het leven van de hoofden der Stadhou derlijke familie door L. Wiciiers e. 33 Vermeer (Johannes Theodorus) f.137 Vermeulen (Albertus) .f.134 Verslag der Boekerij P. Zwart. Voorwe. Verslag van den toestand en van de werkzaamheden der Veree niging «die Haghe» loopende van hare oprichting in Sep tember 1889 enz. Voorw. d.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 387