Witte van Gitters (Jhr. Jacob de) d. Wit (Mr. A. de) doet mededeeling ten opzichte van brandgevaar voor oude kerkregisters. Voorw. e. Wijngaarden (Johan Oem van) c. 72 Wierix (Hieronymus) Wing (John)a. Witt (Jan de). 2 1 a. e. .a. 9 d. f. e, IJsere kist f. 188 56 8 a. a. f. f. 72 98 10 13 .a. 26 f. 57 f.174 a. c. c. .d. c. d. 1.191 7 72 61 12 37 42 46 4-1 61 58 96 twijfelen mocht d. 112 e. 58 f. 25 31 f. 17 f. 17 f. 97 .e.1-17 66 84 90 ■13 f.113 74 41 1.-191 28 61 Z. Zangmeesteres, Geertr. v. Rott. Voorwf. f. 180 .a. 93 ;"f. 25 4 d. 14 59 63 13 76 34 f. 191 e. 11 1791 d. 66 Wildeman (M. G.) Het doopboek van Eik-en-Duinen e. 87 Wildeman (M. G.) Nog iets over de grafplaatsen van de De Witten en Spinoza, in de Nieuwe Kerke. 117 Wildeman (AI., G.) Een gebroken thans verdwenen gedenkteeken e, 124 Wildeman (AI. G.) Een teleurge stelde Echtgenoot geholpen Willemspark. Willebrordiis Wiltsciiut. Over Waterverv. Windaerlemeir Witte van Citters (Jhr. de). f.182 With (Jacomina de)c. Witsenburga. Witt (Jan de) Voorwe. Witt (Gornelis de) pijniging. Voorw Witt (Gebr. de) Voorw. Witt (Gebr. de) Witt (de) Witten (Grafplaatsen van deUEja. 53 Wittendal (Doctor) Wolfert van Borsselen Wolffsen (Aleida) Wonderdoktersa. 24 Wijk bij Duurstedef. 27 «Wijn Verheugt God en Mensch® d, 96 IJ. Wickers (L.) Bijzonderheden be treffende den moord der ge broeders de Wittf. Wie er nog aan WilleiiaduS Willem I Willem I (Prins). Voorw. d. 13 Willem I Willem II van Holland Willem II (Prins) Willem II Willem H. Voorw. Willem II Willem II Willem II f. Willem III, Koning van Engeland a. Willem III (Prins)a. Willem IIIb. Willem III Graaf van Hene gouwen d. Willem III (Prins)d. WillemIII (Koning van Engeland) d. Willem III Voorwc. Willem III Willem III (Koning). Willem IV Willem IV Willem V (Erfstadhouder) Willem V WiLLEM V «gekerkerd als beze tene. Voorwe. Willem V Willem V WILLEM V Willem VI. Voorw. Willemspark te ’s Gravenhage (Monument van 1813) a. 93 WlLLEMSZf.195 Wildeman (AI. G.) Een Trouwboek v. d. R. K. Kerk in de Juffr. Idastraat te ’s Gravenhage d. Wildeman (M. G.) Het doopboek van de Kapel van Eik-en-Duinen loopende van 1690 tot en met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 389