INHOUD. 28 1 XXXII 14 20 26 4 5 7 7 8 8 1 4 6 van van Prins Willem V, met den en Octrooien. Bladz. Kalender, waaronder, op bladz XXL uitvoerig opgegeven worden de Roomsch Katholieke Feest- en Kerkdagenvu Officieele opgavenxxiv Naamlijst der Burgemeesters van ’s-Gravenhage. Officieele stukken der vereeniging „Die Haghe” Statuten Huishoudelijk reglement Verslag a. Bezoek, a. d. zalen der Ie Kamer, de Trèves- zaal en die der Algemeene Staten b. Bezoek a. h. Departement van Justitie c. Bezoek Panorama Mesdag d. Installatierede van den Voorzitter 1. De Groote zaal. 2. Privilegiën 3. Keuren. 4. Kronyken. 5. Mémoires en Reisbeschrijvingen. 6. Mercuriussen, Almanakken, Pamfletten, enz. 7. Gilden, enz. 8. Uithangborden en gevelsteenen. 9. Platte gronden en kaaiden. Aanwinst der boekerij Ledenlijst P. Zwart, Vooruit! (Gedicht) Eau de la Ilaye D. F. van Heijst, J. J. Backer Dirks J. J. Backer Dirks, Cornelis Cornelisz. Jol, bij genaamd Houtebeen Oranje, ook zelfs in ’t Suikerbakkerswerk J. van Stralen, Journaal van het huwelijk Frederika Louisa Wilhelmina, Prinses Oranje, dochter van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 391