29 45 46 50 52 67 68 71 99 73 80 69 70 Bladz. II Erfprins van Brunswijk-Lunenburg. {Medege deeld naar een oud handschrift) Onder een uithang-bort in den Hage, op de Vischmarkt A. W. P. Weitzel, Beknopte levensschets be treffende Dr. K. G. E. Mergel! Staat van Dienst van Karel George Eduard Mergell J. Hoogwerf, Aanteekeningen betreffende maat regelen tot bevordering van gezondheid en rein heid hier ter stede, in vorige eeuwen Verontreiniging verboden, enz., ongeveer 100 jaar geleden A. J. Servaas van Rooyen, Eene vermaning in rijm Schrijf toch niet ’sHage) A. J. Servaas van Rooyen, Bij het Facsimile. Met een reproductie uit het „Memoriael van Resolutien van den Haagschen Magistraat”, 5 Dec 1574 Eau de Beauté Drie handteekeningen. Van Koning Willem I; Hertog Karel Bernhardt van Saxsen Weimar; en Hertogin Ida van Saksen Weimar; met de facsimiles C. Gijsbbkti Hodenpijl, Het van Wasseuaer-ge- denkteeken in de St.-Jacobkerk L. J. J. Hageraats, Frankrijks kerk M. Henriques Pimentel, Wie er in 1715 in de. Noord-Oostenrijksche buurt (Voorhout, enz.-) te ’s-Gravenhage woonde, door A. J. Servaas van Rooyen, voorkomende in het Maandblad van het Genealogisch Heraldiesch Genootschap „De Nederlandsche Leeuw’’ 1893

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 392