103 151 163 165 240 2 216 227 243 1 156 162 228 230 237 239 Bladz. HI 150 Koning Willem 11, L. Hanau, Luitenant der artillerie, De Rijksgieterij van Bronzen geschut te ’s-Gravenhage, en de familie Maritz (Met de portretten van Jean, en Louis Ernest Maritz; zie bladz. 111, 112) Dr. Krul, Oud Eigen (oud gebruik) voor eens luidend afschrift B. Mets, Herinneringen aan als kroonprins, in België J. G. Frederiks en M. G. Wildeman, Het graf monument voor Philips van Hessen-Philipsthal Frans Hals en zijne vrouw W. Baron Snouckaert van Schauburg, Een Buurtfeest van 12 September 1691 C. H. Peters, Oud-Hollandsche Kunst II, {Het Raadhuis van ’s-Gravenhage). Met platen en afbeeldingen in, en buiten den tekst Dr. C. Hofstede de Groot, De Haagsche Schilderijen musea III. Dames, past er op In Memoriam. Jan Vrolijk {Met Portret van den schilder') F. Galand, Nog iets ter aanvulling B. Mets, Iets over de Apostolische Vicarissen Rectificatie. Huzaren van Frangipani Kronyk, loopende van 25 October 1893 tot 6 December 1894 Dichterlijke toespraak van den Heer P. Zwart tot den pastoor der nieuw gebouwde kerk in de Hobbemastraat fKronykJ Hulde aan Mejuffrouw E. A. A. Ninck Blok Zesjarig Naam- en Zaakregister op de jaargangen 18891894 van het Haagsch Jaarboekje, bewerkt door Mej. E. A. A.' Ninck Blok

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 393