J. SMULDERS Co., L. HOORENMAN. lïtskHipt in alty jjenns. Steendrukkerij, Papierhandel, Stempelinrichting. Verlovings- en Huwelijksbrieven. Prinsestraat 65, Den Haag Grootste Collectie MENUS. MAGAZIJN VAN Objectiven, Chemicaliën. DROOGE PLATEN - GEVOELIGE PAPIEREN. en alle verdere benoodigdheden voor de Fotografie. Spuistraat 55, Den Haag. VISITEKAARTEN. INF DE NIEUWSTE G ENKES. INRICHTING VOOR ALLE REPARATIËN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 394