Maison Janssens, de Bruxelles, De Riemerstraat 184, z° jKipsfal, jBoi^elein, Huishoudelijke Reisbenoodifflheden. Ridderkruizen en Linten. Hohes et .AXanioaux, 4^ C?' Artikelen. Groote Sor- teering a Specialiteit MAGAZIJN VAN en 0 VAN Q~ zz? ■V 4r a®’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 395