a i I I II MAISON-DROUOT I a i J H SHl Japansche en Clrineesche Goederen, p __ja Conditiën èn prospectus gratis verkrijgbaar. C. H. WESSER Jr. fgt'tm Kte détail. 1 Lange Houtstraat 7, -- Gelegenheid tot in- en verkoop van MEUBELEN. Antiquiteiten, IIKUNSTVOOKWERPEN. Directe importatie van H WIF- Magazijnen en Kantoor geopend van ’s morgens 9 tot ’s avonds 9 uur. Directeur. •Sj )»Ai( F&X: I I EN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 3