M. BOELEOUWER EN J. KRUISWIJK, F- iiil Dgl. Stoomsleeppakscliuitdienst TUSSCHEN AMSTERDAM EN 'S-^RAVENHAGE. <z’ up v. d. GUQTEN gJohz. OWOTE MARKT 45-<6A. Amsterdamsche Veerkade 7. ^veeSchhou^. Blijft zich voortdurend in TJEd. protectie aanbevelen tot het leveren van uitsluitend eerste kwaliteit Rund-, Kalfs- en Lamsvleesch en diverse artikelen tot het vak in betrekking staande TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN. Onder hoogachting, aanbevelend UEd. Dw. Dienaar, P. VAN DER GUGTEN Johz. KST VAN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 403