MOUTON Go. J. J. DE HAAN Boek- en Plaatdrukkerij logen Vergrootingen. Herderstraat 5. Telephoon No. 33. ■s-gkavi:miagi> ilacob van der 'Boesstraat SS Artistieke Photografièn en PLATINATYPIËN, Aquarellen en Olieverfportretten. Eevcring binnen den ^orfsf mogelijl^en lijd en concurreerende prijken van alle soorlen fSoek-, t^anfoor- en jsandcTsdruliwcrlicn. ILLUSTRATIE eu KLEURENDRUK. d^andeden, ©btigatiën. en CeupsnUaden. Koper- en Staalgravuren, e --PHOTOGRAAF-ARTIST. ATELIER VOOR ETSEN on P J I G KAV E B E N

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 405