X X XXXII -1560—1737, zie van Haagsch Jaarboekje men Haagsch Jaarboekje men Naamlijst der Burgemeesters van 's-Gravenliage sedert 1560 tot heden. —BH Jhr. Mr. E. N. de Brauw. A. Hoogenraad. 31. Hij mans van Wadenoyen. Mr. C. P. D. Pape. J. S. van Kempen. W. A. Schroot. Mr. L. P. M. H.Baron Michiels van Verduynen, Ambt. v. d. Burg. Stand. Mr. A. F. A. Leesberg. Mr. J. A. H. Baron van Zuylen van Nyevelt. W. J. M. de. Bas. P. C. Evers. B. L. Loefl. Mr. M. J. G. M. Kolkman. Jhr. C. Hartsen. Mr. .1. II. Valckenier Kips. J. C. van Hattum van Elle- woutsdijk. Joh. Krap. Voor die bl. 99, e. v. Voor die van 17381758, zie voor 1893 bl. xxxn en xxxm. Voor die van 17591794, zie voor 1891 bl. xxvm en 1892, bl. xxx. Voor die, regeerende sedert het begin van 1800 tot heden, zie men Haagsch Jaarboekje voor 1889 en 1890, bl. xxix. Zie ook in het Jaarb. voor 1894, bladz. 123. - A. J. C. Baron van Pallandt. IV. J. van Sandick. Jhr. P. O. II. Gevaerts van Simonshaven, Ambt. v. d. Burg. Stand. Mr. B. H. M. Hanlo. M. Knoester Sr. J. W. F. Ridder Huysen van Kattendijke. J. D. Baron van Wassenaer van Rosande. Mr. J. G. S. Bevers. Mr. J. B. van Berckel. Mr. H. van Raalte. F. H. van Malsen. Mr. D. Polak Daniels. Mr. W. J. Snouck Hurgronje. G. H. A N. Rietstap. Dr. G. P. van Tienhoven. J. .1. G. De Wijs. A. G. Bodaan. men De Riemer deel II,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 40