- XLI T Bijkantoor Koordeinde 87a alleen op werkdagen van 8.50— 3.50 uur; voor postwissels van 8.502.50 uur. Geregeld bij de postwet van 15 April 1891. BINNENLAND. Binnenlandsche brieven, briefkaarten en postbladen. Brieven tot 15 Gram 5 ct.; boven 15 tot 200 gr. 10 ct. boven 200 tot 500 gr. 15 ct. en voorts voor elk meerder ge wicht van 500 gram of gedeelte daarvan 5 ct. daarboven. Voor een brief binnen den kring van het post- of hulpkan toor, waar die ter post is bezorgd tot 15 gram 3 ct., boven 15200 gram 5 cent. Briefkaarten 3 ct.: met betaald antwoord 6 ct. Postbladen (formulieren voor schriftelijke mededeelingen, ter sluiting van gegomde randen voorzien) 5*/o ct. Beschreven briefkaarten, postbladen en briefomslagen, welke om de een of andere reden niet verzonden worden, kunnen tegen betaling van resp. l/s, */s en J/4 ct. tegen nieuwe ingewisseld worden. Monsters of stalen van koopwaren. Voor elke 75 gr. of gedeelte daarvan 2'/s ct. Maximum gewicht 350 gr. Maximum afmeting 30 centimeter in lengte, hoogte en breedte. Zij mogen geen andere mededeeling be vatten dan den naam en het adres des afzenders, handels merken, nommers en prijzen. Verpakking in omslagen die aan de uiteinden open zijn, ongesloten busjes of zakjes, of zakjes van doorschijnende stof. Dagbladen en gedrukte stukken. Dag- en weekbladen voor een gewicht niet meer dan 40 gr. (met of zonder bijvoegsels ct. per nummer of exem plaar, boven 40 gr. tot 150 gr. 1 ct. en voorts van elk meer der gewicht van 50 gr. of gedeelte daarvan ]/2 cent. Hetzelfde port in verhouding tot het gewicht is van toe passing op de bijvoegsels bij afzonderlijke verzending. Boek-, steen-, of plaatdrukwerk, autographische, photo- graphische, hectographische afdrukkenelke 25 gr. of ge deelte daarvan 1 ct., boven 2550 gr. 2 ct., boven 5075 j, gr. 3 ct., boven 75100 gr. 4 ct., boven 100150 gr. 5ct.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 49