HM J Uli *1 s| T A as— to XL VII LANDEN VAN BESTEMMING. ■125 •125 '15 15 125 125 35 25 25 125 125 126 12 s 195 12“ —SB r 5 26 26 25 25 26 25 5 25 3 2 25 5 25 26 5 26 5 25 5 75 25 25 5 125 75 5 5 5 76' 5 5 75 5 75 5 7’ 25 126 15 10 125 15 .126 126 25 125 25 125 25 35 123 125 25 35 40 25 5 26 26 25 25 25 26 5 26 3 2 25 5 25 25 5 2“ 5 25 5 75 25 25 5 125 73 5 10 10 10 10 10 10 •10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 15 15 10 militairen beneden den rang van officier kunnen met 5 cent worden gefrankeerd, mits ze niet zwaarder geen „ingesloten brieven” bevatten. zijn dan 15 gram en - ■f) Brieven aan Curagao Denemarken Duitschland Egypte Engeland Frankrijk Griekenland Guyana (Fransch of Engelsch) Helgoland Indië (Ned. Oost- en West-). Indië (per Zeepost) Italië Kaap de Goede Hoop Luxemburg Malta Mexico Montenegro Mozambique Nêw-Foundland Nieuw-Caledonië Nieuw-Zeeland Noorwegen Oostenrijk-Hongarije Oost-Indie (Britscb) Oranje-Vrijstaat (over Engeland) Portugal) sVlissingen) Transvaalsché Republiek (over Engeland via de Kaap) Transvaalsché Rep. (via Natal). 75 5 5 5 5 5 5 75 5 7-5 5 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 55