il NH Mi ■15 10 10 -10 •10 ■10 10 10 10 -10 10 10 ■10 10 10 -10 10 Y Y —as ---—da XL VIII LANDEN VAN BESTEMMING. 40 ‘25 25 25 ■12s 25 •125 ■125 ■125 ■126 25 •126 •125 25 -125 ■125 •125 5 76 5 5 5 25 25 26 25 5 2s 25 5 26 26 26 76 5 5 5 25 75 75 5 26 26 26 26 5 95 25 5 25 25 26 s o 75 5 5 5 26 5 5 5 5 75 sa o 5 i- öjlnS PAKKETDIENST MET HET BUITENLAND. Maximum zwaarte 3 of 5 kilogr. inhoud hoogstens 20 kub. deeim., langs de resp. vlakken niet grooter dan 60 eentim. De pakketten mogen niet bevattenlevende dieren, ont plofbare of zelfontbrandende voorwerpen, brieven. Zorgvul- j dige inpakking en verzegeling met lak of lood voorgeschre ven. Op elk pakket moet het adres en bovendienbij ieder een adreskaart en zooveel douaneverklaringen als voor ieder land vereischt. Formulieren voor adreskaarten en douane- verklaringen a l/2 ct. per 2 stuks. Vergoeding voor verloren gaan hoogstens ƒ7,50 of ƒ12,50. Postpakketten kunnen verzonden worden naar alle plaatsen in België, Duitschland, Frankrijk (ook Algiers, Corsica en Tunis', Italië, Noorwegen, Oostenr.-Hongarije en Zwitserland, naar enkele plaatsen in Turkije, en voor andere hierna ge- noemde landen naar plaatsen waar de pakketdienst is ingesteld. Transv. Rep. (over Portugal) Vlissingen). Penang Peru Persië Port-Natal Portugal Rumenië Rusland Spanje Singapore, Malakka, Wellesley K Tunis, Tripoli Turkije Europeesch en Aziatisch. Venezuela Ijsland Zweden Zwitserland

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 56