I I X l - I 2,50 1,50 »2,_ I f 0,50 9-1,375 2,25 XLIX LANDEN VAN BESTEMMING. Port. China, of vast of volgens gewicht Groot-Brittannië en Ierland Corsica Algiers Coehinchina Congo Denemarken Duitschland 0,75 0,50 0,60 1 1,35 vl,626 4,615 0,75 0.875 9 1,— 0,875 1,— »4,— »1,125 1.50 1,25 9 2,25 9 2,50 9 2,625 9 3,125 9 1.875 9 2,875 9 3.875 Bewijs van ter post bezorging 5 centbericht van ontvang 10 ets., voor aangifte van waarde boven het port één recht van verrekening bij vooruitbetaling als voor brieven met aan gegeven geldswaardevoor verrekenpakketten een recht van 2 pct. van het verrekenbedrag. België Bulgarije Chili Tunis Alexandrië Overig Egypte Frankrijk havens andere plaatsen havens stations havens stations kantoren La Coletta en Sousse

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 57