iMaillianken en Stoelen BAMBOU, THEEHOUT. Binnen- en Buitenlandsche Specialiteits-Artikelen, TABDMIÖDILBB, >IEDICINA I.i: ZEEPEIN. "Rotting Reutelen Specialiteit in (Tuben Derf, zoowel olie als aquarel. STUDIE- EN DECORATIE. Ook verkrijgbaar alle soorten SCHILDER-BENOODIGDHEDEN, Steeds voorhanden en Toiletbenoodigdheden. voor Serres, Waranda’s, Tuinen. DROGIST, 3e Wagenstraat No. 165, DEN HAAG. .X Vollières, z^iBogeffiooien, Zieke Stoelen en Banken, .X in ruime keuze voorhanden. GROENMARKT 24. Specialiteit tan fijn Maafiaawrt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 5