T Y TARIEF VAN HET ZEGEL. - L VII Formaatzegel Groot Registerpapier. Registerpapier Gewoon papier Half vel gewoon papier NZ. Wallis. Tasmania N. Zeeland Queensland. Victoria West-Australië Zuid-Australië Aziatisch Rusland ten westen van Werknéoudinsk per woord 0.90 (D). ten oosten van Werknéoudinsk. per woord '1,47 (D). Bokhara per woord 1,05. Telegraphisch.e Postwissels kunnen in Nederland tot hoogstens 500 worden verzonden naar plaatsen waar nevens een postkantoor ook een Rijks telegraaf kantoor bestaat. Behalve het recht van 5 ets voor elke f 12.50. komen hierbij de kosten van het telegram, dat desgevorderd als dringend kan behandeld worden en waarvoor ook kennisgeving van ontvang kan worden gevorderd (CR.) en bode-bezorging geschieden kan. Ook kunnen telegr. postwissels verzonden worden naai- alle kantoren in België, Denemarken (uitgezonderd Ijsland en de Faroër), Duitschland, Frankrijk, Italië, Noorwegen en Zwit serland, alsmede naar sommige kantoren in Luxemburg en Oostenrijk-Hongarije, naar Lissabon en Oporto (Portugal) en naar Alexandria, Cairo, Ismaïla, Port Saïd en Suez (Egypte). De internationale postwissels tot hoogstens 500 francs of daarmede overeenstemmend bedrag. Australië. Via Grandisca, Dulcigno, of Pristina. per woord. 2.48 2,78 6,10 5,63 2,43 2,38 2,38 Princ. met 50 opc. f 1.— f 1.50 1.121/s 0.75 0.371/2 --iN 0.75 0.50 0.25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 65