F X M U N T T A F E L. LIX Benaming. Onderdeei.en. Landen. Rusland. Half Imperial. Pruisen. Rumenië. Amerika. Baden. Beieren. België. Brazilië. Denemarken. DuitseheRijk. Engeland. Spanje. Turkije. Polen. Zweden. Zwitserland Dollar. Florijn. Florijn. Franc. Milreis. Kroon. Mark. PondSterling. Thaler. Mark Lei. Zil.Roeb.Pap. 100 cent. 60 Kreuzer. 60 Kreuzer. 100 centimes. 1000 reis. 100 Oere. 100 Pfenninge. 4 crown 20 shill. 240 pence. 20sous lOOcentim. 100 lepta. 103 centesimi. 120 skilling. 100 Kreuzer. 1000 reis (conto de reis is 100.000 reis.) 30 Silbergrosschen. Peseta. Piaster. Poolsche Gld. Kroon. Franc. »11,85 0,476 0,42“ 0.475 2,80 1.16 Frankrijk. Griekenland. Italië. Noorwegen. Oostenrijk. Portugal. Franc. Drachme. Lire. Species. Flor, of Guld. Mil Reis. 100 Pfennige. 100 cents. 100 kopeken. 5 zilveren roebel met 3 pCt. Agio. 100 centesimas. 120 aspers. 30 Groschen. 100 Oere. 100 centimes. 2,68 1,80 1,60 0,475 1,60 2,445 1.— >r 1,- 0,475. 1,37 0,66 0,60 9,40 0,476 0,105 0,24 0,70 0,475

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 67