LX I DOUCHEBADEN. STOOMBADEN. STOOMKASTBADEN. - 0.05 - 0.05 De Inrichting is geopend: Des daags Een badkaart Tien badkaarten A a-> f 0.75 - 6.00 - 40.00 - 25.00 f 1.25 i - 10.00 0.50 0.25 Van 1 April tot 30 September van ’s morgens 7 ure en van 1 October tot 31 Maart van ’s morgens 8 ure, tot des namiddags 5]/2 uur. Leden uit hetzelfde gezin. Eerste lid10.00 Tweede id. - 9.00 Derde en volg, leden - 8.00 ZWEMONDERWIJS. Per persoon 6.00 Leden uit hetzelfde gezin ieder - 5.00 Als leden van het gezin worden beschouwd de ouders en de inwonende kinderen tot den leeftijd van 18 jaar, Gebruik van zeep per stuk Gebruik van een bad- broek Gebru ik van een bad- costuum - 0.15 Gebruik van een bad laken - 0.10 Gebruik van verwar- mingtoestel Een badkaart Tien badkaarten Abonn. voor 1/2 jaar. Id. id. t/4 id. 8.00 4.00 2.00 Als kinderen worden be schouwd zij die den leeftijd van 14 jaar nog niet bereikt hebben. MOEDERLOOGBADEN. Een badkaart f 0.50 liter moederloog- 0.40 alsmede de bij een onderwij zer inwonende kostleerlingen. KUIPBADEN. Een badkaart ld. voor kinderen. Abonnement 50 badk. - 15.00 ld. 20 id. Id. 10 id. Id. 10 kinderbad!;. Een badkaart 0.75 Tien badkaarten - 6.00 - 0.10 Gebruik van Zemelen - 0.40 Gebruik van zout per kilo - 0.15 Gebruik van soda - 0.10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 69