C. J. L. MIRANDE, tsiffw, larfmiw. Wagenstraat 42, Den Haag. EN WILH. TEUFEL’S Heeren. en ENORME KEUZE IN KAM. MEN EN SPELDEN in Schildpad en Imitatie. W o i 1 e t A r i i k e 1 e n8 Corsetbuikbanden, zijn hoogst opdragend, opschuiven niet mogelijk, benauwen niet en zijn aan genaam en gemakkelijk in’t gebruik en elegant van snid. SPECIALITEIT IN Haarwerk voor Dames i Gepatenteerde EN ANDERE SPECIALITEIT HST BREUKBANDEN voor ernstige breuken BUIKBANDEN en Toestellen voor ruggegraats verkrommingen, off van der Woom, BANDAGIST EN ORTHOPDEDIST. DEN HAAG, ZEESTRAAT 3O_ Leverantien aan verschillende Rijks- en Gem.inrichtingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 6