r a>-< T 51111 X PAKSCHUITEN. LXIII Amsterdam. M. Boelhouwer en J. Kruijswijk, Amster- damsche Veerkade 7. Dagelijks nam. 4 uur (beh. Zondag.) M. II. van Leeuwen, Bierkade 5. Maandag, Woensdag, Vrijdag nam. 4 uur. J. W. Flippo, Groenewegje 39. Woensdag nam. 4 uur. Alphen. G. van Muijen, Spui. Woensdag 11 uur. Bodegraven. H. Windhorst, Veerkade. Woensdag 10 uur. Delft en Schiedam. W. Sprnitenburg Amst. Veerkade 59. Dagelijks nam. 1 uur (beh. Zondag). A. H. Maatje, Amst. Veerkade 58. Maandag, Woensdag, Vrijdag, nam. 5 uur. Gouda. T. Stigter, Spui bij de Veerkade. Dinsdag en Vrijdag voorm. 11 uur. Haarlem. Alkmaar, Deventer en Kampen. A. C. Planye, Bierkade 17. Naar Haarlem en Alkmaar, Dinsdag morgen 5 uur; naar Haarlem, Deventer en Kampen, Vrijdagmorgen 5 uur. Leiden. P. 1. en L. Verkoren, Dunne Bierkade 2. Dagelijks nam. half 2 (beh. Zondag.) .1. C. de Munek Jr. Spui 243. Dagelijks nam. half3 (be halve Zondag.) Leidschendam. W. van der Kam. Maandag 1 uur van het Zieke. Loosduinen. Monster. ’s-Gravenzande, Hondshol- redijk en Poeldijk. Koffiehuis De Vink, Loosduinsche weg. Maandag en Vrijdag, nam. 2 uur. Maaslandsluis. II. v. d. Marei. Spui, Maandagmiddag. Rotterdam. D. Hoogeraad, Amst. Veerkade 28. Dagelijks nam. 3 uur (beh. Zondag.) G. van der Kwast en A. van Weeghel, Dunne Bierkade. Dagelijks nam. 5 uur (beh. Zondag.) Schiedam. J. Frijlink, Lage Nieuwstraat 11. Maandag en Donderdag nam. 1 uur van de Bierkade. W. Sprnitenburg, Amst. Veerkade 59. Vrijdagmorgen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 71