Y Y STOOÏÏBOOTEN op: BEZIENSWAARDIGHEDEN. LXIV S3—-- Utrecht. G. Tetenburg, Amst. Veerkade ‘20. Dinsdag, Don derdag, Zaterdag nam. 3 uur. Vlaardingen. De Willigen, Verschoor en Van Zevener (bij ■weekbeurt). Maandag 42 uur van het Zieke. Voorburg. Maandag en Vrijdag 1 uur van het Zieke. (Expeditie D. VAN TOL, Bierstraat 33, hoek Bierkade). Arnhem, Wageningen, Rhenen. Culemborg, Schoonhoven, enz. Maandagmiddag 12 uur en Donder dagavond 8 uur. Breda en Oudenbosch, Vrijdag voorin. 9 uur. Doesburg. Zutphen, Deventer, Zwolle, enz. Maandag middag 12 uur. Dordrecht, Nijmegen. Tiel, Zalt-Bommel, Donderdag avond 8 uur. ’sHertogenbosch, Gorinchem, Dordrecht, Schiedam en Delft, Dinsdag en Donderdagavond 8 uur. Maastricht, Weert, Helmond en Veghel, Woensdag avond 8 uur. Zwolle, Bergen-op-Zoom, Middelburg, per beurt schepen om de 14 dagen. Dordrecht, P. en G. Sillevis. Dunne Bierkade 12. Woensdag morgen 7 uur en Vrijdagmiddag 3 uur. Lange Voorhout. Koninklijke Bibliotheek. Voor iedereen dagelijks geopend, gedurende de maanden December en Januari van 10—3 uur, de overige maanden tot 4 ure, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Aanvrage om boeken en handschriften ter lezing te be komen, behooren te worden gedaan aan een der in de lees zaal aanwezige ambtenaren. Kabinet van penningen en gegraveerde steenen is voor het publiek geopend Maandag, Woensdag en Vrijdag, des winters van 103 uur en des zomers van 10—4 uur. Toegang kosteloos. ---->-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 72