r I T i ïfe—->- LXVI 6,50 8.— be- Entréegeld. ƒ3- 5, 10,55 P "n Jaarlijksche Contributie. ƒ11,55 15,55 10,55 i Kon. Zool. Bot. Genootschap. Voorwaarden ter verkrijging van Toegang. lo. Lidmaatschap met toegang voor de leden van het Gezin, omschreven in art. 16 van het Reglement. (Onder leden van het Gezin zijn niet begrepen jongelingen boven 18 jaren. (Voor Logees moeten afzonderlijke kaarten schriftelijk aan het Bureau van het Genootschap worden aangevraagd.) Jaarlijksche Contributie. Aandeelhouders ƒ21,55 Niet-Aandeelhouders 25,55 Officieren in werkelijken dienst of met verlof Idem Regt. Grenadiers en Jagers Personen buiten de Gemeente woonachtig15,55 Inwonende Zoons van leden van 18—23 jaar12,55 De contributie gaat in met de maand dat men lid wordt. Bij vertrek wordt op schriftelijke aanvraag evenredige restitutie verleend. 2o. Geabonneerden, recht hebbende op uitsluitend persoonlijke toegang, zonder niedegeleide van Dames of Kinderen. 15,55 9,50 Aandeelhouders Niet-Aandeelhouders Dames Officieren in werkelijken dienst of met verlof Idem Regt. Grenadiers en Jagers Inwonende Zoons van leden van 18—23 jaar Nd den 'Isten Augustus „Geabonneerde” wordende, taalt men de helft van de jaarlijksche contributie. Bij vertrek wordt op schriftelijkc aanvraag evenredige restitutie verleend. 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 74