r 1 T LX VII L. Voorhout. Plein 1813. Plein. Noordeinde. Buitenhof. Paveljoensgracht. Groots Koninklijke Bazar van D. Boer en Zonen. Z e e st r a a t 82. MONUMENTEN. Standbeeld van Willem den Zwijger Ruiterstandbeeld van Willem den Zwijger Standbeeld van Koning Willem II Spinoza Gedenkteeken voor Karel Bernhard, Hertog van Saksen-Weimar Eisenach Gedenkteeken herstel Nederlandsch onaf hankelijkheid Fonteinen. op het Binnenhof ter herinnering aan Graaf Willem II, Stichter van ’s-Gravenhage in 1250, en op het Bankaplein. Een drinkbron ter nagedachtenis van wijlen Mr. C. Vosmaer in de Scheveningsche boschjes bij de tweede Kin derspeelplaats, tegenover Zorgvliet. Op het Binnenhof voorts de Trèveszaal, de Groote of Ridderzaal, vulgairement de Loterijzaal, de Verga derzalen der Eerste en der Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Het Huis ten Bosch in het Haagsche Bosch.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 75