T INHOUD VOORWERK. ïV<-- LXVIII Bouwpolitie Brandweer 38. 20. 25. 7. 39. 39. 66. 59. 65. 21. 23 67. 36. van 31. 65. 39. Bladz. Gemeente-Ontvanger 35. Gemeenteraad .31. Gemeente-Secretarie 33. Gemeentewerf .38. Gemeente-Ziekenhuis 60. Genootsch. Kon. Zool. Bot. 66. Gezantschap]). (Vreemde) 31. Havenmeester Jaartellingen. Kabinet der Koningin Kalender Keurmeester Marktmeester Monumenten Munttafel Musea Naamlijst der Burgemees ters van ’s-Gravenhage. 32. Ontvangers van belastin- gen, Zegel en Regis- 139. stratie, enz. enz. Pakschuiten63. Politie35. Postpakket (Binnen!en Ned. Indië) .42. Postpakket (Buitenland). 48. Postspaarbank .44. Postwezen (Binnenland). 40. (Buitenland)44. Postwissels (Binnenland.) 43. J -—33 Bladz. Algem. Bestuur (Depart. van 24. Algem. Rekenkamer 25. Secretarie .35. ArchiefenBiblioth(oud-). 35. Bank van Leening. 37. Belastingen(Kantoren Di recte enz.) 39. Betaalkantoor (Rijks-) 40. Bezienswaardigheden64. Bibliotheek Kon. .64. Bodediensten naar omlig gende gemeenten 62. Bouwpolitie36. 37. Burgemeesters der resi dentie 32. Burgelijken Stand .34. Controleur der Gemeente Financiën35. Duinwaterleiding 36. 1 Protestant. 21. Feestdagen R. Cath. Israëlitische. Fonteinen Gasfabriek. Gedeputeerde Staten Zuid-Holland Gemeente-Museum Gemeente-Apotheek

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 76