X 20- LXIX Raad van State. Provinciale Staten Zuid-Holland 60. 51. Verjaardagen Kon. Huis. 21. - 39. 27. 64. Bladz. Tarief Zegel57. Zwem- en Badin richting Telegraaf (Rijks-) Tijdrekening Bladz. Postwissels (Buitenland). 46. (Telegraph) 57. van 29. Raad van Adel (Hooge) 25. .25. Reiniging (Openbare-) 38. Rijksbetaalkantoor40. o. r, (Ie Kamer 25. btaten-Generaalp^ Stoombooten Waagmeester Waarborg Gouden- en Zilveren werken 39. Zons- op- en ondergang 20.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 77