F k i Kantoor Pajestraat lb Jalonsiëa-Faliriek Noordwal 3c, bij de PRINSESTRAAT. •w o o De Glazenwasscherij en Jalousiën-fabriek SE NET Co. OPGERICHT 1886. O o ^5 u P4 P2 <1 CIRCA 1400 ABONNEE. A SbA'H- Q c/a GQ VAN Verricht alle mogelijke werkzaamheden volgens bovengenoemde vak ken, tegen de meest CONCURREERENDE PRIJZEN. Heeft al hare werklieden tegen ongelukken verzekerd en staan volkomen borg voor de eventueele schade door het personeel veroorzaakt. Staat in geene verbinding met andere instellingen hier ter stede. M i, n!fi

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 80