HT ’S-GRAVENHAGE, SNELPAKSCHU1TD1ENST Wissels en Assurantiën: Noord-Einde 64c Telegram-Adres Debas&Co., Den Haag. IN EFFECTEN, De Schippers, W. H. en G. TETENBURG. j ’s namiddags 3 uur, lèinsdag Donderdafi Zaterdag vertrekken de schuiten naar UTRECHT, van af de AMSTERDAMSCHE VEERKADE No. 20, Ï53V’ Alle goederen, alsook Verhuizingen en Meu beltransporten, worden desverkiezende aan huis af gehaald en bezorgd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 9