Levensverzekering-Maatschappij „NEERLANDIA” Gevestigd te 's-GRAVENHAGE, COMMISSARISSEN: E. L. A. Penn, Commissionair in Effecten, ’s-Gravenhage. W. J. van Sandick. Lid van den Gemeenteraad, Dijkgraaf van den Tedingerbroekpolder, ’s-Gravenhage. P. J. A. ten Hagen. Boekdrukker en Uitgever. 's-Gravenhage. Mr. D. van Houten, Advocaat en Procureur. ’s-Gravenhage. S. C. Kortbweg, Lid van het Hoofdbestuur van do Hollandsche Maatsch’i van Landbouw; ’s-Gravenhage. Mr. F. W. J. G. Snijder van Wissenkerke, Referendaris aan het Departement van Justitie, ’s-Gravenhage. Mr. D. de Jongs van Polsbroek, Rijksbetaalmeester, RoÖ&rdain. Directeur, J. A. van Lith Jzn., ’s-Gravenhage. Geneeskundig Adviseur. Dn. A. A. Korteweg, ’s-Gravenhage. Wiskundig Adviseur, J. A. Boogerd, 's-Gravenbage. De Maatschappij sluit verzekeringen bij overlijden, zoowel met doorloopende als tijdelijke premiebetaling, gemengde verzekeringen, lijfrenten en pensioenen. Voorwaarden en tarieven gratis verkrijgbaar ten kantore der Maatschappij en bij hare Vertegenwoordigers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 12