55 den tuin van het Kon. van 8 Juli tot 16 Juli ■werken. Ontworpen en in teekening gebracht door J. Wind Jr., Uitgave van de Firma W. J. van Hoogstraten, ’s-Gravenhage. Geschenk van de firma. 35. Programma der Tentoonstelling van Geneeskundige en nuttige Planten in het hoofdgebouw en Zool. Bot. Genootschap te ’s-Gravenhage J895. Geschonken door den Heer J. J. Hofman. 36. Verslag van de Commissie van Beheer over de ver zameling van Geschied- en Oudheidkundige voorwerpen te ’s-Gravenhage over het jaar 1894. Geschenk van genoemde Commissie. 37. Louis de Boisot, door H. Allard. Recensie op een werk van denzelfden naam, onlangs uitgegeven door ons bestuurslid den Heer Mr. J. B. J. N. Ridder de van der Schueren. Over gedrukt uit de Studie op Godsdienstig, Wetenschappelijk en Letterkundig gebied. XXVIIe jaarg. Deel XLIV. Geschenk van den schrijver, Correspondeerend lid der Vereeniging. 38. ’s-Gravenhage en Omstreken, door F. .1. Hubseher. Tweede druk. ’s-Gravenhage, bij de Swart en Zn. '1895. Geschenk van den schrijver. 39. Atlas Nouveau a l’usage de Monseigneur le Due de Bourgogne, contenant les cartes geographiques de toutes les Parties du Monde. Ou Ton voit le Plan de l’un et de l’autre continent, des Mers et Golfes, qui les environnent, les Isles et presqu’ Isles qui se trouvent sur leur notes, et la situation des Empires, Royaumes et Estats qui sont dans l’un et l’antre hemisphere. Reveues, corrigées et enrichies des découvertes des nouveaux Geographes de l’Academie Royale des sciences, suivant les Relations des dernieres voyageurs. Par le Sieur Sanson d’Abbeville, Geographe ordinaire du Roy. A Amsterdam, Chez Pierre Mortier. Enkele kaarten zijn ingevoegd, zooals Afrika gegraveerd door H. van Loon, naar de aanwijzingen van dengeograafN.de Fer; enkele belegeringskaarten: voor Nederland de '17 provinciën, met de wapens, en enkele speciaalkaarten in ’t geheel 37 kaarten, waaronder van Otten, en Visscher. Geschenk van den Heer la Chapelle. 40. Deel X, XIIXV en XVIIXX van het geschiedkundig werk: Hedendaagsche Historie of tegenwoordige staat van alle Volkeren. Met platen en kaarten. Te Amsterdam, bij Izaak Tirion. 1738'1753. Geschonken door den Heer A. Baron'de Posson, correspondeerend lid te Brussel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 143