Jac: van dek Does. 2 vriden un roe; EEN EIGENAARDIG EX-LIBRI. (Uit do Haagsche Gemeente-bibliotheek.) op d’afbeeldingh van ’s ghaven-haegh. Liebes Boegelijn, icli wollen si saagen: Wen jemand komt en woll sie weg dragen, Das si saagen: las mig liggen sum 1 1 Icli huert sum J. Jeekel soe. Die vol bekommering sorg dragen voor ’t gemeen, En door een goedt gebiedt goe ondersaten maecken. Ghy die tot noch toe dan noyt in den Ha eg en waert, Vermidts u lust ontbrack of tijdt om daer te komen, Ghy hoeft niet ver te gaen, doorsiet maer Elants Kaert, Die 't hier heeft afgebeelt, met Huysen en met Boomen Reyst nae Parijs, en siet een werelt in een Stadt, Of Londen, dat men schier geen Londen meer kan noemen, Of Amsterdam, en all’, het geen ’tin sich bevadt, Of Hoornen, datmen voor een wonder pleeg te roemen. Sy mogen ’t winnen in haer groothert, en haer macht, Maer in vermaeck soo mag den Haeg de Croon wel dragen; Natuer heeft alles in die plaets by een gebracht, Eerst was het ’s Graven. nu is ’t yeder eens behaegen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 153