staan der Vereeniging het in 1891 werd verheven. Beide lichamen mogen bogen op klimmende belang stelling. Dit te bestutigen is den Redacteur hoogst aange- ’s-Gravenhage, October 1895. waarvoor hij zijn bijzonderen dank betuigt. „Die Haghe’’, tot wier orgaan Haagsch Jaarboekje valt samen met het vijfjarig be en niet-leden der Vereeniging, naam, even als hij gaarne erkent, de. krachtige mede- De uitgave van den achtsten Jaargang van het werking van leden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 16