19 t: t: t: r L» Nihil. 51.503 20,144 1792. 191.528 17.889 1.788. Totaal Ord. Uitgaaf /‘1.271.850 dus per jaar 127.185. 415.856 55.613 78 185.451 45.354 Afwisselend van 8.811 11.155 73.609 42.061 L» p p p L» r L>) DE HAAGSCHE FINANTIËN IN 1794 EN EEN EEUW LATER. B. Ordinaris Uitgaaf. 1. Jaarl. interesten van op lie- cepissen genegotieerde be dragen 2. Recognitiën en Erfpachten 3. Traktementen, Gagiën aan Magistraat en Bedienden 4. Haagsche Schutterij f 172.606 158 5. Turf en Kaarsen G. Leverancie v. IJzer, Koper, Blik 7. Leverancie Metselwerk, Straatsteenen 8. Leverancie Timmerwerk, Verwers, enz 9. Aan Arbeiders 10. Vacatiën en buitengewone betalingen 11. Aan Klapwakersgelden, enz. 12. Verponding v. Rijswijk. 13. den Thesaurier, wedde, enz Uit deze overzichten blijkt vrij duidelijk dat de on rustige tijdsomstandigheden grooten invloed uitoefenden op de daling en rijzing zoowel van de ordinaris middelen als van de uitgaven, en ook dat 1794, voor al wat deze laatste betreft, nog niet afgesloten was, zoodat het Committé wèl deed het overzicht uit te strekken over 10 jaren. Thans zullen wij de Particuliere Rekeningen van Burgemeesters (de extra-ordinaris Inkomsten en Lasten} ook eens met een blik vereeren. 13.992 in 1786. 20.142 1793. 1789. 93 1787. 17.786 1794. 18.830 1787. 2.217 1794. 9.862 1785. 2.068 1795. 5.896 1789. 684 1791. 2.896 15.196 1788. 22.029 1790. 2.384 1794. 13.559 1790. 2.658 1794. 1790. 1794. 61.560 1793. 4.833 1787. 6.321 1790. Per jaar 7 a 8.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 171