tin Z f Z t: 20 5. Verkoöpingen in de Bank van Leening 8.951 1.673.092 dusp.jaar •167.309 84.717 t> 9 19.554 227.357 niet te considereeren als inkomsten. 351 7.189 o 1785 ■1786 1791 ■1785 •1794 ■1792 1791 ■1785 ■1794 6 9 9 6.874 12.342 26.713 46.950 1.695 2.191 2.186 3.273 814 3.272 20.500 27.615 1786 -1790 1793 9 5.170 8.299 34.328 •175.101 •1.245 2.860 6. Huren van Huizen en Landen 7. Pachten van de Beerputten 8. Tolhek Delftsche weg 9. Kaaigeld en Gabellen van den boom 10. Voor Turf en Kaarsen aan de Militie verstrekt 11. Servitiegelden In 1792 s 1794 1794 1785 55.110 968 8.000 104.984 332.282 19.316 1.675 26 579 ■1.198 100 27.915 267 14.763 216 2.137 5.685 v. d. Militie terugontvangen DE HAAGSCHE FINANT1ËN IN 1794 EN EEN EEUW LATER. •g 1 Aflossing van obligatiën Penningen genegotieerd op Maand-rece- „g pissen en Obligatiën 9 1794 9 1785 Staat II. A. Extra-ordinaris Inkomsten. 1. Interesten op Obligatiën en Losrenten 2. Renten op de Korenmolens 3. Recognitie op de ambten v. d. Secretarissen 4. Recht van de publieke Boelhuizen 9 1786 9 1794 72.907 i 732.216 19.863 Totale Ontvang geleende penningen en 9 148.669 Nihil in 6 jaren. 1.1 1794 12. Vrijdom van Vei ponding 13. Wegens ingewisselde gouden en zilveren penningen 14. Grimineele rekening van den Bailjuw 15. Verleenen van Auctiën 16. Extra-ordinaris Ontvang 17. Voor het stellen van Slagboomen 18. Batig slot Leprozenhuis 19. Akten voor Tappers en voor Zout en Zeep. 20. Maalloon en Recognitie Haagsche Courant (bruto /'57.248 doch slechts verantwoord) 21. Van de Thesaurie v. d. huiszittende armen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 172