140 HET STADHUIS TE ’s-GHAVENHAGE. (1733-1739). V de marmerlambri- i derselve „Lanteeren op weersyde tegens de meure aan alle de Lambriseering of borsweering stuke met syn plinte „van moeye witte geaderde marmer ter dikte van 1‘/4 „duym lioude deese plaaten volgens opmeeting ge- „daan te samen 547 rijnlanse voeten, ieder voet be dongen volgens bestek van den 13 January 1736 „met het helpen stellen van dien voor 35 st., maakt 957.5.— „ld. den 1 Maert. Gelevert op „seering een Dek of buyklyst van derselve marmer „swaer 3 en 4 d., synde dese buyklyst tesamen lang „volgens opmeeting 212 rynsche voete, ieder voet „met helpe leggen volgens bestek bedongen tot 45 „stuyvers maakt een som van 477. „nog in 't begin van de galdery op de syde van „de burgemeesters Gamer onder twee gemetselde pi lasters twee marmer pilasters pitestaalsgewijs ieder „hoog 28 duym, breet 13 duym, dik 4 duym, comt voor ieder pitestal 2072 guld. 41. „1 Maart.. 2 pilasters22. „Nog op weersyde van de deure over burgemeesters kamer 2 marnier pitestaelties met syn plint f 41 „Op deselve pitestale de twee deklyste 22. „In de galderye aan de buycklyste die tegens de „marmer ergitraven aankomen te samen gemaakt 29 „crollen met een ornament opgewerkt f 63.16 „22 Maart Nog boven myn aangegeven werk de „sestien marmer kopstuke boven de deure in de „galdery320. „Nog gelevert in een portaal tusschen burgemeesters „vertrek en schepensvertrek ront om tegen de muur aan „alle de marmer lambriseering plaate enz. f 178.10 „den 19 April. Op sy van de trap een wit ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 293