ADVERTEN DE RESIDENTIEBODE, GROOTE OPLAAG OFFICIEEL Kj^RKBERICHT. Wordt dagelijks in alle standen en kringen van de Residentie en daar buiten gelezen. Uesiden Hebode ge- jenieten door zijn ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal, .ƒ1.25 franco per post '1.75 Eenige uitgave van het: ADVERTENTIËN: Van 16 regels f 0.70 Elke regel meer 0.40 Reclames. 0.25 Bij abonnement belang rijke korting. Bureaux: KLEINE NOBELSTBAAT 2. het GOEDKOOPST Katholiek DAGBLAD eene meer dan gewone publiciteit.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 2