HET STADHUIS TE 'g-GBAVENHAGE. (1733 1739). 147 10.- -.18,- 79. 8.4 Uit laatstgenoemd vertrek komt men ten noorden door een portaal in de oude Schepenkamer (thans Trouwzaal). Deze fraaie zaal, die met drie ramen uitzicht heeft op het Kerkplein was versierd met een plafond geschil derd door den beroemden Amsterdamschen artist Jacob de Wit. Betreffende dezen arbeid zijn nog de vol gende aanteekeningen bewaard gebleven. „den 8 Maert 1738. Pi' order Mr. Jacobus d.e Wit, „de Edele groot, enz „Debet aen Hermanns van de Velde voor een „plumuert Blaffon, gelevert bij de Widt uyt de Ryn- „landtsche maat overgebragt in onse, „Lang 18 v:; B: 14]/2 v! 261 v: d.v 5^4st. ƒ68.10.4 „Een doek yan 4 hoeken lang 20 v., „breet 51, a 100 v.de voet 2 stuyver. „Voor de kalk (Voldaan 7 Oct. 1738) „Beduytsel vant Blaffon In de Caemer van de Ede. „Agtbaere Heere Scheepen van ’s Hage 1738 geschil- „dert door Jacob de Wit. Constschilder tot Amsterdm. „Het middelstuck verheelt, dat door Wyshydt werdt „de deught van dondeught gescheyde, de Wyshydt „verheelt door Pallas, die de Nydt, Eygenbaat, on- „weetentheydt en Bedrogh, uyt de Heemel stoot, Jacob de Wit, geb. te Amsterdam in 1695, overleden 12 Nov. 1754. Zie over hem Kobus de Rivecourt, bl. 467: v. d. Aa. W., 338; Houbraken; Immerzeel; v. Eynden van der Willigen; Kramm; Wagenaar, Amst. Deel II. bl. 22; Reiffenberg, De la pein- ture juiverre aux Pays-Bas; Collot d’Escury, Holl. roem; Hoogstraten; Kok; Verwoert; Muller. Cat. portr.; Archief voor Kunstgeschiedenis. Deel VII, bl. 163 en 164.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 300