149 Betaeld HET STADHUIS TE ’s-GBAVENHAGE. (1733-1739). Wat liet tweede betreft, in den zooeven genoemden Cata logus Raadhuis wordt als nü. 15 vermeld: ..Een schoor steenstuk voorstellende de geblinddoekte Gerechtigheid, hoog 2.07; breed 1.65; op doek door Adriaen Hanneman.” De Wit heeft dus den naam van den oorspronke- lijken schilder laten staan. Wat het verder ameublement aangaat vond ik de volgende posten: Betaeld aen de weduwe van A. van den Berg voor twaelf notebome stoelen, tstuck a 14 gl. te samen 168.—.— aan Jacob Overduyn voor twaelf dito stoelen 168.—.— Betaeld aan Abraham van Hoorn, voor twintig stoelen en een armstoel197. Betaeld aan Leonard van de Casteele voor 138 ellen goud gecouleurt damast a 3.15 de el 517.10.0 Betaeld aen Jan van Heemskerk over leverantie van groen laeken voort behangzel in Scheepenen kaemer stoelen en Taeffelkleeden 691.15. Verder noordelijk landen wij aan in het Vertreck van Schepenen. (thans kamer v/d Wethouder v/d Burgert. Stand). In meergemelde rekeningen vinden wij dat de be schildering van het plafond opgedragen werd aan Aart Schouman. Het is een doek verdeeld in drie 9 Geb. te Dordrecht 4 Maart 1710. overleden te ’s-Gravenhage 5 Juli 1792. Zie over hem: v. d. Aa. S. 463; van Gooi: Immerzeel; Kramm; Nagier; van Eynden en van der Willigen; Nieuwenhuis; Mulder. C’at. van Portretten; Archief voor Kunstgeschiedenis, Deel IV, 113. 114. 141. 142. 164. 185. 187. 189. 190. 192. 195. 199. £03, 206. 210. 213. 2] 6. 220. Deel V. 93. 94. 158. Deel VII. 74. 102. 104. 106. 107. 109. 110. van Hoorn,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 302