X <a Israëlitische Feestdagen. Begin der Jaargetijden. «>-<- T 92 XXIV 27 28 4 6 8 Groote Verzoendag 17 Sept. Loofhuttenfeest 22-28 Sept. Vreugde der Wet 30 Sept. 9 11 13 16 18 19 20 23 24 25 26 Beschermfeest van Maria. Eerste Zondag van den Advent. II. Andreas, Apostel. Dag van Devotie. Vastendag. Vastendag. Tweede Zondag van den Advent. Feest der Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Verplichting om Mis te hooren. Vastendag. Vastendag. Derde Zondag van den Advent. Quatertemperdag. Vastendag. Quatertemperdag. Vastendag. Quatertemperdag. Vastendag. Vierde Zondag van den Advent. Vastendag. Vigilie. Vastendag. Kerstmis. Te vieren als Zondag. H. Stephanus, eerste Martelaar. Te vieren als Zondag. H. Joannes, Apostel Devotie. 11.II. Onnoozele kinderen. Nov. 2 Decem. Purimfeest 28 Febr. Paschen 29 Maart—5 April. Pinksteren 18 en 19 Mei. Nieuwjaar(5657) 8 en 9 Sept. Maart 20. Begin der Lente. Gelijkheid van dag en nacht. Juni 20. Begin van den Zomer. Langste dag. September 22. Begin van den Herfst. Gelijkheid van dag en nacht. December 21. Begin van den Winter. Kortste dag. en Evangelist. Dag van 29 30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 33